+ 918376837285 [email protected]

Fetal Kardiyoloji

Fetal kardiyoloji, doğmamış bebeklerde konjenital kalp kusurlarının tanı ve tedavisine odaklanan uzmanlaşmış bir alandır. Uygulayıcılar, fetal ekokardiyografi gibi gelişmiş görüntüleme tekniklerini kullanarak gelişmekte olan fetal kalbi değerlendirebilir, anormallikleri tespit edebilir ve müdahaleleri planlayabilir. Erken teşhis, bazı durumların doğumdan önce ele alınması veya doğum sonrası acil müdahaleye hazır hale getirilmesiyle zamanında tedaviye olanak tanır. Fetal kardiyoloji, doğuştan kalp sorunları olan bebeklerin sonuçlarını optimize etmede önemli bir rol oynamakta ve kalp gelişimlerindeki potansiyel zorlukları ele almak için proaktif bir yaklaşım sunmaktadır.

Randevu Alın

Fetal Kardiyoloji Hakkında

Fetal kardiyolojinin ana odağı olan konjenital kalp defektlerinin çok faktörlü nedenleri vardır. Önemli katkıda bulunanlar şunları içerir:

 • Genetik faktörler: Kalıtsal genetik anormallikler veya mutasyonlar fetal kalp gelişimini etkileyerek konjenital kalp defekti riskini artırabilir.
 • Kromozom anormallikleri: Down sendromu, Turner sendromu veya DiGeorge sendromu gibi durumlar, kalp kusurlarına yol açabilecek kromozomal anomalileri içerir.
 • Anne Sağlığı Faktörleri: Diyabet, lupus veya fenilketonüri (PKU) gibi belirli anne sağlığı koşulları fetüste konjenital kalp defekti riskini artırabilir.
 • Çevresel faktörler: Hamilelik sırasında teratojenik maddelere, enfeksiyonlara veya bazı ilaçlara maruz kalmak fetal kalp gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.
 • İleri Annelik Yaşı: Daha ileri anne yaşı, yavrularda daha yüksek konjenital kalp defekti riski ile ilişkilidir.
 • Uyuşturucu veya Madde Kullanımı: Hamilelik sırasında bazı ilaçların, alkolün veya yasa dışı maddelerin kullanımı fetal kalp anormalliklerine katkıda bulunabilir.
 • Enfeksiyonlar: Özellikle ilk üç aylık dönemde annedeki enfeksiyonlar fetal kalp gelişimi için risk oluşturabilir.
 • Radyasyona Maruz Kalma: Bazı tıbbi prosedürlerde olduğu gibi yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma, doğuştan kalp kusurları olasılığını artırabilir.

Fetal Kardiyoloji Prosedürü

Fetal kardiyoloji, gelişen fetal kalbi değerlendirmek, anormallikleri teşhis etmek ve uygun müdahaleleri planlamak için özel prosedürleri içerir. Fetal kardiyolojideki temel prosedürlere genel bir bakış:

 • Fetal Ekokardiyografi: Bu ultrason bazlı görüntüleme tekniği, fetal kalbin yapısı ve fonksiyonunun ayrıntılı görüntülerini sağlar. Konjenital kalp kusurlarının erken tespitine olanak tanır ve sonraki yönetime rehberlik etmeye yardımcı olur.
 • Doppler Çalışmaları: Doppler ultrason fetal kalp ve çevresindeki damarlardaki kan akışını değerlendirir. Anormal kan akışı düzenleri potansiyel kalp kusurlarını veya komplikasyonlarını gösterebilir ve tıbbi ekibe uygun müdahaleleri planlamada yol gösterebilir.
 • Fetal Elektrokardiyografi (EKG): Bazı durumlarda fetal kalbin elektriksel aktivitesini izlemek için fetal EKG kullanılabilir. Bu, kalbin ritmi ve iletim sistemi hakkında ek bilgi sağlayabilir.
 • Amniyosentez veya Koryon Villus Örneklemesi (CVS): Bu doğum öncesi testler, fetal kromozomları analiz etmek ve kalp kusurlarına katkıda bulunabilecek genetik anormallikleri tespit etmek için yapılabilir. Genetik bilgi kapsamlı tanı ve danışmanlığa yardımcı olur.
 • Girişimsel İşlemler: Bazı durumlarda fetal kardiyoloji, fetal kalp kateterizasyonu veya diğer rahim içi prosedürler gibi müdahaleleri içerebilir. Bu müdahalelerin amacı belirli kalp rahatsızlıklarını ele almak veya doğumdan önce veya sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemektir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Kalp ameliyatı

Kalp ameliyatı

OSB Kapatma Ameliyatı

OSB Kapatma Ameliyatı

;

Miyokard Köprüsünün Parçalanması Belirtileri: Hastalar İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Kalp sorunları dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve birçok rahatsızlıktan biri. Bu önemli olabilir...

Devamı ...

Vajinal Kanseri Anlamak: Türleri, Nedenleri ve Tanısı

Vajinal kanser, farklı jinekolojik kanserlerle karşılaştırıldığında çok daha az sıra dışı olmasına rağmen...

Devamı ...

Rahim Ağzı Kanseri Türlerini Anlamak: Kapsamlı Bir Kılavuz

Rahim ağzı kanseri uluslararası alanda kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Rahim ağzı kanseri bir...

Devamı ...