Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyeti

Koklear implant ameliyatı, koklear implant cihazının iç kulağa yerleştirildiği cerrahi bir işlemdir. Koklear implant, ileri derecede işitme kaybı olan kişilerin duymasına yardımcı olan küçük bir elektronik cihazdır. Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyeti, kullanılan koklear implantın tipine, cerrahın deneyimine ve niteliklerine, ameliyatın yapıldığı hastane veya kliniğe, hastanın bireysel tıbbi ihtiyaçlarına ve hastanın sigorta kapsamına bağlı olarak değişmektedir.

Türkiye'de koklear implant ameliyatının ortalama maliyeti 18,500 ila 22,000 ABD Doları civarındadır. Bu, maliyetin 50,000 ile 100,000 ABD Doları arasında değişebildiği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerdeki koklear implant ameliyatı maliyetinden çok daha düşüktür.

Türkiye'de koklear implant cerrahisinin maliyetinin daha düşük olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunun bir nedeni, Türkiye'de yaşam maliyetinin gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmasıdır. Diğer bir neden ise Türk hükümetinin Türkiye'deki Koklear İmplant Cerrahisi Maliyeti için sübvansiyon sağlamasıdır.

Koklear İmplant Cerrahisi Prosedürü

Koklear implant ameliyatı, ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için dönüştürücü bir prosedürdür. Ameliyat birkaç önemli adımı içerir:

 1. Değerlendirme: Ameliyat öncesinde adayların işleme uygunluğunun belirlenmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Buna işitme testleri, tıbbi geçmiş incelemesi ve odyologlar ve KBB uzmanlarıyla yapılan görüşmeler dahildir.
 2. Anestezi ve Kesi: Ameliyat günü hasta konforunun ve ağrısızlığının sağlanması için genel anestezi altına alınır. Cerrah kulağın arkasında küçük bir kesi yaparak mastoid kemiği açığa çıkarır.
 3. Delme: Mastoid kemiğe küçük bir delik açılarak iç kulaktaki işitmeden sorumlu sarmal şekilli organ olan kokleaya erişim sağlanır.
 4. Elektrot Dizisinin Yerleştirilmesi: Açılan delikten ince, esnek bir elektrot dizisi dikkatlice kokleaya yerleştirilir. Optimum işitme sonuçları için doğru yerleştirme çok önemlidir.
 5. Dahili Cihaz Yerleştirme: Alıcı-stimülatör de dahil olmak üzere koklear implantın iç bileşeni kulağın arkasındaki derinin altına sabitlenir ve kesi kapatılır.
 6. Etkinleştirme ve Programlama: Ameliyattan birkaç hafta sonra koklear implantın dış bileşenleri bağlanır. Odyologlar implantı hastanın ses algısını optimize edecek şekilde programlar.
 7. Rehabilitasyon: Aktivasyonun ardından hastalar, yeni işitme şekline uyum sağlamak ve koklear implantın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için konuşma terapisi ve işitsel eğitim de dahil olmak üzere işitsel rehabilitasyona tabi tutulur. İmplantın programlamasında ince ayar yapmak için düzenli takip randevuları önemlidir.

Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyeti

The Koklear İmplant Ameliyatı Türkiye'de maliyet, hastane veya klinik seçimi, seçilen özel koklear implant cihazı, cerrahın uzmanlığı ve ameliyatın tek kulak için mi yoksa her ikisi için mi olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ek olarak, maliyet ameliyat öncesi değerlendirmeleri, ameliyat sonrası rehabilitasyonu ve takip randevularını içerebilir. İşte Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetinin genel tahmini:

 • Koklear İmplant Cihazı: Koklear implant cihazının maliyeti genellikle 20,000 ila 40,000 ABD Doları arasında değişmektedir.
 • Koklear İmplant Cerrahisi (İşlem): Tek kulağa koklear implantasyonun cerrahi prosedürünün maliyeti 10,000 ila 20,000 ABD Doları arasında olabilir. Her iki kulağa da koklear implant uygulanması gerekiyorsa maliyet daha yüksek olacaktır.
 • Tıbbi Testler ve Değerlendirme: Değerlendirme ve ameliyat öncesi değerlendirmeler 500 ila 1,500 ABD Doları arasında değişebilir.
 • Ameliyatla İlgili Maliyetler: Bu maliyetlere anestezi ücretleri, ameliyathane ücretleri ve cerrahi malzemeler dahildir ve toplamı 1,000 ila 3,000 ABD Doları arasında olabilir.
 • Ameliyat Sonrası Bakım (Rehabilitasyon): Takip randevuları, işitsel eğitim ve konuşma terapisini içeren ameliyat sonrası rehabilitasyonun maliyeti yılda 3,000 ila 5,000 ABD Doları arasında olabilir.
 • Seyahat ve Konaklama (varsa): Yurt dışından Türkiye'ye seyahat eden hastaların, bireysel tercihlere göre önemli ölçüde değişebilen yol ve konaklama masraflarını dikkate almaları gerekmektedir.
Ülke USD Cinsinden Minimum Maliyet USD Cinsinden Maksimum Maliyet
Türkiye 18,500 22,000
İngiltere 33,000 50,000
Hindistan 16,000 20,000
ispanya 37,000 45,000
Neler Yapılabilir? 50,000 60,000
Tunus 25,000 40,000
Singapur 8500 15000

İnsanlar Şunları da Okumayı Seviyor: BAE'de Prostat Kanseri Cerrahisi Maliyeti

Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetini Etkileyen Faktör

Koklear implant ameliyatı, ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için hayat değiştiren bir prosedürdür. İşitmeyi geri kazanma ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirme potansiyeli sunarken, Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyeti önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu maliyetleri çeşitli faktörler etkiler ve bunları anlamak, bu prosedürü düşünenler için çok önemlidir.

Tedavi adı Maliyet aralığı
Koklear İmplantasyon USD 22500 - USD 27500
Koklear İmplantasyon – İki Taraflı USD 23400 - USD 28600
 1. Sağlık Tesisi Seçimi: Türkiye'de Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetinin belirlenmesinde hastane veya sağlık kuruluşunun seçimi önemli rol oynamaktadır. Uluslararası akredite ve tanınmış hastaneler hizmetleri için daha yüksek ücretler talep edebilir. Hastalar, her biri kendi fiyatlandırma yapısına sahip olan çeşitli sağlık hizmeti seçenekleri arasından seçim yapabilir.
 2. Cerrahın Uzmanlığı: Koklear implant ameliyatını yapan cerrahın deneyimi ve itibarı, Türkiye'deki Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetini etkileyebilir. Koklear implantasyonda geniş deneyime sahip yüksek vasıflı otolojik cerrahlar uzmanlıkları için daha yüksek ücret talep edebilirler.
 3. Koklear İmplant Cihazı Türü: Koklear implant cihazları farklı özellik ve yeteneklere sahip çeşitli modellerde mevcuttur. Ek özelliklere sahip gelişmiş modeller, temel modellere göre daha yüksek fiyat etiketine sahip olabilir. Hastalar, sağlık ekibine danışarak ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun cihazı seçmelidir.
 4. Tıbbi Testler ve Değerlendirme: Ameliyat öncesi işitme testleri, uzman konsültasyonları ve ameliyat öncesi değerlendirmeleri içeren kapsamlı değerlendirme süreci genel masraflara katkı sağlar. Bu değerlendirmeler hastanın koklear implant ameliyatına adaylığını belirlemek ve prosedürü hastanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlamak için gereklidir.
 5. Ameliyatla İlgili Maliyetler: Bu maliyetlere anestezi ücretleri, ameliyathane ücretleri ve Türkiye'deki Koklear İmplant Cerrahisi cerrahi malzeme ve ekipmanlarının maliyeti dahildir. Güvenli ve steril bir cerrahi ortamın sağlanması çok önemlidir ve bu masraflar prosedürün ayrılmaz bir parçasıdır.
 6. Ameliyat sonrası bakım: Koklear implant ameliyatı, takip ziyaretleri, programlama oturumları ve işitsel rehabilitasyon dahil olmak üzere sürekli ameliyat sonrası bakım gerektirir. Türkiye'deki Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetleri, hastanın koklear implanta başarılı bir şekilde uyum sağlamasını sağlamak için genel masrafın bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
 7. Seyahat ve Konaklama: Koklear implant ameliyatı için başka bölgelerden veya ülkelerden seyahat eden kişilerin seyahat, konaklama ve günlük yaşamla ilgili masrafları dikkate alınmalıdır. Doğru planlama bu masrafların en aza indirilmesine yardımcı olabilir.
 8. Sigorta kapsamı: Koklear implant ameliyatının sigorta kapsamı değişebilir. Bazı sigorta planları maliyetlerin bir kısmını veya tamamını karşılayabilirken bazılarının belirli gereksinimleri veya sınırlamaları olabilir. Hastalar, sigorta kapsamının kapsamını ve gerekli ön provizyon gerekliliklerini anlamak için sigorta sağlayıcılarına danışmalıdır.
 9. Döviz kuru: Uluslararası hastalar için döviz kurlarındaki dalgalanmalar Türkiye'deki nihai Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetini etkileyebilir. Planlama sürecinde döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle harcamalarda meydana gelebilecek olası değişikliklerin farkında olmak önemlidir.
 10. Finansal asistan: Bazı kişiler, Türkiye'deki Koklear İmplant Cerrahisi Maliyetinin karşılanmasına yardımcı olmak için kuruluşlardan, savunucu gruplardan veya koklear implant üreticilerinden mali yardım seçeneklerini veya desteklerini araştırabilir. Bu yollar giderleri yönetmek için değerli kaynaklar sağlayabilir.

Koklear İmplant Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Koklear implant ameliyatı genel olarak güvenli ve etkili kabul edilir, ancak herhangi bir cerrahi prosedür gibi belirli riskler taşır. Koklear implant ameliyatıyla ilişkili altı temel risk şunlardır:

 1. enfeksiyon: Cerrahi bölgede antibiyotik tedavisini veya ciddi vakalarda implantın çıkarılmasını gerektirebilecek enfeksiyon riski vardır. Cerrahi hijyen ve ameliyat sonrası yara bakımı bu riski en aza indirmede çok önemlidir.
 2. Kanama: Her ameliyatta olduğu gibi işlem sırasında veya sonrasında kanama riski vardır. Cerrahlar kanamayı en aza indirmek için önlemler alır, ancak bu potansiyel bir komplikasyon olmaya devam etmektedir.
 3. Bitişik yapılarda hasar: İmplantasyon sırasında fasiyal sinir, orta kulak veya iç kulak gibi yakındaki yapılara zarar verme riski az da olsa vardır. Bu, yüz zayıflığı veya baş dönmesi gibi geçici veya kalıcı komplikasyonlara yol açabilir.
 4. Cihaz arızası: Koklear implantlar son derece güvenilir olmasına rağmen, zamanla cihazın arızalanması ve cerrahi revizyon veya değiştirme gerektirme ihtimali vardır.
 5. Tat veya duyumdaki değişiklikler: Bazı kişiler ameliyattan sonra kulak ve yüz çevresinde tat veya duyuda geçici veya kalıcı değişiklikler yaşayabilir. Bu genellikle işlem sırasında sinir tahrişinden kaynaklanır.
 6. Anesteziye bağlı riskler: Her ameliyatta olduğu gibi, koklear implantasyon da anestezi gerektirir ve bu, alerjik reaksiyonlar veya anestezi ilaçlarına karşı olumsuz reaksiyonlar da dahil olmak üzere kendi risklerini taşır.

İnsanlar Şunları da Okumayı Seviyor: Türkiye'de Boy Uzatma Ameliyatı Maliyeti

Popüler Koklear İmplant Cihazı Markaları

Koklear implant cihazları, ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan bireylerin hayatlarında devrim yaratmış, onlara işitme duyusunu yeniden kazanma ve yaşam kalitelerini iyileştirme fırsatı sunmuştur. Yıllar geçtikçe, koklear implant ihtiyacı olanlara ileri teknoloji ve yenilikçi çözümler sunan birçok saygın üretici, alanında lider olarak ortaya çıkmıştır.

 1. Koklear Sınırlı: 1982 yılında Avustralya'da kurulan Cochlear Limited, koklear implant alanında öncü firmalardan biridir. Milyonlarca insanın yeniden duymasına yardımcı olan Cochlear™ marka implantlarıyla tanınıyorlar. Cochlear'ın ürünleri güvenilirliği, ses kalitesi ve yenilikçiliğiyle ünlüdür. Özellikle Cochlear Nucleus® implant serisi, en son teknolojisi ve her yaştan kullanıcıya yönelik çok yönlü seçenekleriyle endüstri standartlarını belirlemiştir.
 2. MED-EL: Avusturya merkezli MED-EL, koklear implant sektöründe dünya çapında tanınan bir diğer isimdir. 1990 yılında kurulan MED-EL, işitme engelli topluluğa sürekli olarak yenilikçi çözümler sunmaktadır. Esnek elektrot dizileri ve üstün işitme performansıyla bilinen SYNCHRONY koklear implant sistemi de dahil olmak üzere çeşitli implantlar sunarlar. MED-EL aynı zamanda müşteri desteği ve rehabilitasyon programlarıyla da tanınmaktadır.
 3. Gelişmiş Biyonik: Çok uluslu sağlık teknolojisi şirketi Sonova'nın bir yan kuruluşu olan Advanced Bionics, 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana koklear implant teknolojisinde önemli bir oyuncu olmuştur. Olağanüstü ses kalitesi ve konuşma anlayışı sunan Hi Çözünürlük™ Biyonik Kulak Sistemi ile tanınırlar. Advanced Bionics, özellikle pediatrik hastalara olan bağlılığından ötürü övgüyle karşılanıyor ve işitme kaybı olan çocukların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış özel ürünler sunuyor.
 4. Oticon Medikal: Oticon Medical, yüzyılı aşkın süredir yenilikçi işitme çözümleri geliştiren bir Danimarka şirketidir. Daha çok geleneksel işitme cihazlarıyla ilişkilendirilseler de, iletim tipi işitme kaybı, karışık işitme kaybı veya tek taraflı sağırlığı olan kişilere yardımcı olan Ponto kemik iletimli implant sistemini de sunarlar. Oticon Medical, geleneksel koklear implantlar için uygun aday olmayabilecek kişiler için konforlu ve etkili çözümler sunmaya odaklanmaktadır.
 5. Nurotron Biyoteknolojisi: Çin merkezli koklear implant üreticisi Nurotron, kaliteden ödün vermeden sunduğu uygun maliyetli çözümleriyle tanınıyor. Ürünleri, koklear implantları dünya çapında daha geniş bir hasta yelpazesi için daha erişilebilir hale getirdi. Nurotron'un portföyü, performansı ve uygun fiyatı açısından olumlu eleştiriler alan Venus koklear implant sistemini içermektedir.

SSS – Sıkça Sorulan Sorular

Koklear implant için yaş sınırı nedir?

İlerleyen işitme kaybı yaşayan bir çocukla ilgilenirken kritik faktör, çocuğun 2, 10 veya 15 yaşında olmasına bakılmaksızın durumlarının zamanında tedavi edilmesidir. Temelde, çocuğun yaşı ne olursa olsun, erken müdahale işitme sonuçlarının iyileşmesine neden olabilir.

Koklear implant nasıl çalışır?

Koklear implant, ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan kişilerin ses duygusunu yeniden kazanmalarına yardımcı olan tıbbi bir cihazdır. İki ana bileşenden oluşur: dahili bir implant ve harici bir konuşma işlemcisi.

İç implant, kulağın arkasındaki deri altına ve iç kulaktaki spiral şekilli bir yapı olan kokleaya cerrahi olarak yerleştirilir. Harici konuşma işlemcisi sesi yakalar, dijital sinyallere dönüştürür ve bu sinyalleri dahili implanta iletir. İmplant daha sonra kokleadaki hasarlı tüy hücrelerini atlayarak işitme sinirini elektrik darbeleriyle uyarır. Bu darbeler beyin tarafından ses olarak yorumlanarak alıcının sesi ve konuşmayı algılaması sağlanır.

EdhaCare Hindistan'daki en tanınmış hastane ve doktorlarla bağlantımız var, dünya çapında en iyi medikal turizm hizmetlerini almak için bizimle iletişime geçin.
Sağlık Randevunuzu Uzmanlarımızdan Alın – Randevu Almak İçin Tıklayınız

 

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *