+ 918376837285 [email protected]

Üroloji Tedavisi

Erkek ve kadın idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ürolojinin tıbbi uzmanlığı tarafından tedavi edilir. Aynı zamanda erkek üreme sistemine de (penis, testisler, skrotum, prostat vb.) hitap eder. Ürologlar böbrekleri, adrenal bezleri, mesaneyi, üreterleri (böbrekleri mesaneye bağlayan tüpler) ve üretrayı (idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüpler) etkileyen durumları tedavi edebilirler. Bir ürolog ayrıca erkeklerde testisler, penis, prostat, vas deferens, seminal veziküller ve epididim ile ilgili sorunları da tedavi edebilir.

Randevu Alın

Üroloji Hakkında

Erkek ve kadın idrar yollarını ve erkek üreme organlarını etkileyen sorunların tedavisi ürolojinin cerrahi uzmanlık alanının odak noktasını oluşturmaktadır. Ürologlar, bu grup hastalık ve hastalıkların tanı, tespit ve tedavisinde uzmanlaşmış eğitim almış tıp uzmanlarıdır. Ürolojik teknikler, bir dizi kapsam rehberliğinde tedaviyi, minimum düzeyde kesinti ile gerçekleştirilen robotik ve laparoskopik cerrahiyi ve lazerlerin yardım ettiği ameliyatları kapsar.

Üroloji, prostat büyümesi ve idrar yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların tıbbi tedavisinin yanı sıra böbrek taşları, stres tipi idrar kaçırma, mesane kanseri, prostat kanseri gibi rahatsızlıkların da cerrahi tedavisini kapsamaktadır.

Üroloji Prosedürü

Çeşitli ürolojik işlemler ürologlar tarafından sıklıkla gerçekleştirilir ve oldukça yaygındır.

Aşağıda listelenmiştir:

  •    meni kanalı ameliyatı- Pek çok erkek bu popüler ürolojik tedaviden geçiyor. Spermin testislerden taşınmasını sağlayan vas deferens, tedavi sırasında spermin meniye akışını durdurmak için doktor tarafından kesilerek kapatılır. Ayakta tedavi sürecinin tamamlanması maksimum 10 ila 30 dakika sürer.
  •    Sistoskopi- Sistoskopi, ürologun mesaneye ve üretral astarlara inceleme amacıyla erişmesine olanak tanıyan bir üroloji tedavisidir. Sistoskop üretraya yerleştirilerek mesaneye yönlendirilen bir cihazdır. Ucunda ışık ve kamera bulunan uzun, ince bir tüp sistoskopu oluşturur.
  •    Üreteroskopi- Böbrek taşları üreteroskopi ile teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Böbrek taşının yeri, üreteroskop adı verilen uzun, ince bir tüpün (ışık ve kamera içeren bir cihaz) üretradan, mesaneden ve üreterden yukarıya geçirilmesiyle bulunur.
  •    Penis İmplantları- Penil implantlar veya protezler, ereksiyon bozukluğu (ED) olan erkeklerin ereksiyona erişmesine olanak sağlamak için penisin içine yerleştirilen cihazlardır. Bu cihazlar genellikle yalnızca diğer ED tedavileri başarısız olduktan sonra önerilir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Organ nakli

Hindistan'da Kardiyoloji Tedavisi

Kardiyoloji Tedavisi

;

Dubai'de Lazer Epilasyon

Haftada iki kez vücudunuzdaki tüyleri ağdalamaktan veya kötü etkisi olan tüy dökücü kremler kullanmaktan sıkıldıysanız...

Devamı ...

Akut Lenfositik Lösemide Kemoterapi

Akut lenfositik lösemiye (ALL) aynı zamanda akut lenfoblastik lösemi de denir. “Akut” şu anlama geliyor...

Devamı ...

Hindistan'da Kök Hücre Nakli

Sağlık sektöründeki son gelişmeler dünya çapında milyonlarca hastaya umut verdi. S...

Devamı ...