+ 918376837285 [email protected]

Karaciğer Kanseri Tedavisi

Hepatoselüler karsinom olarak da bilinen karaciğer kanseri, karaciğer hücrelerinde başlayan ciddi bir malignitedir. Genellikle ileri bir aşamada teşhis edilir, bu da Karaciğer Kanseri Tedavisi seçeneklerinin sınırlı olmasına ve hayatta kalma oranının daha düşük olmasına yol açar. Karaciğer kanseri risk faktörleri arasında kronik hepatit B veya C enfeksiyonları, siroz, aşırı alkol tüketimi ve bazı genetik bozukluklar yer alır. Erken evrelerde belirtiler ortaya çıkmayabilir ancak hastalık ilerledikçe karın ağrısı, sarılık, açıklanamayan kilo kaybı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Karaciğer Kanseri Tedavisi, semptomları yönetmeyi ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan cerrahi, karaciğer nakli, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavileri içerir.

Hepatoselüler karsinom (HCC), vakaların yaklaşık %75-85'ini oluşturan en yaygın primer karaciğer kanseridir. İntrahepatik kolanjiyokarsinom (ICC), karaciğerdeki safra kanallarından kaynaklanan başka bir primer karaciğer kanseridir.

Karaciğer Kanseri Türleri

Karaciğer kanseri veya hepatoselüler karsinom, karaciğer kanserinin en sık görülen türüdür, ancak karaciğer malignitelerinin daha nadir formları da vardır. Bu türleri anlamak, tanı ve Karaciğer Kanseri Tedavisi için çok önemlidir. İşte karaciğer kanserinin başlıca türleri:

 1. Hepatoselüler Karsinom (HCC): HCC en yaygın tiptir ve tipik olarak ana karaciğer hücreleri olan hepatositlerden kaynaklanır. Genellikle kronik hepatit B veya C enfeksiyonu, siroz, aşırı alkol tüketimi ve aflatoksinlere maruz kalma gibi risk faktörleriyle ilişkilidir.

 2. İntrahepatik Kolanjiyokarsinom (ICC): Safra kanalı kanseri olarak da bilinen ICC, karaciğerin içindeki küçük safra kanallarında başlar. HCC'den daha az yaygındır ancak sıklıkla ileri aşamada teşhis edilir ve bu da tedaviyi zorlaştırır.

 3. hepatoblastom: Karaciğer kanserinin bu nadir formu öncelikle çocukları, genellikle 3 yaşın altındakileri etkiler. Hepatoblastoma yüksek oranda tedavi edilebilir ve erken teşhis ve uygun Karaciğer Kanseri Tedavisi ile prognoz genellikle olumludur.

 4. Fibrolameller Karsinom: HCC'nin bu nadir alt tipi, benzersiz genetik ve mikroskobik özelliklerle karakterize edilir. Genç yetişkinleri etkileme eğilimindedir ve genellikle tipik HCC'den daha az agresiftir, bu da cerrahi Karaciğer Kanseri Tedavisini daha etkili hale getirir.

 5. Anjiyosarkom ve Hemanjiyosarkom: Bu oldukça nadir görülen karaciğer kanseri türleri, karaciğerdeki kan damarlarından kaynaklanır. Agresif olma eğilimindedirler ve genellikle tedavi edilmesi zordur.

 6. Hepatik Leiomyosarkom: Bu, kan damarlarının düz kas hücrelerinden kaynaklanan başka bir nadir karaciğer kanseri türüdür. Karaciğer Kanserinin Tedavisi sıklıkla zordur ve prognoz kötü olabilir.

Randevu Alın

Karaciğer Kanseri Hakkında

Karaciğer kanseri dünya çapında en sık görülen altıncı kanserdir ve kansere bağlı ölümlerin dördüncü önde gelen nedenidir. Dünya çapında kansere bağlı ölümlerin yaklaşık %8'inden sorumludur. 

Karaciğer Kanserinin Belirtileri

Karaciğer kanseri özellikle erken evrelerinde fark edilebilir semptomlar göstermeyebilir. Ancak hastalık ilerledikçe çeşitli belirti ve semptomlar ortaya çıkabilir. 

 1. Açıklanamayan Kilo Kaybı

 2. Karın ağrısı

 3. Sarılık

 4. Yorgunluk

 5. İştah Kaybı ve Bulantı

 6. Genişlemiş Karaciğer veya Karın

Karaciğer Nakli Nedenleri

Karaciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunan beş temel faktör şunlardır:

 1. Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonları: Hepatit B virüsü (HBV) veya hepatit C virüsü (HCV) ile kronik enfeksiyon, karaciğer kanserinin önde gelen nedenidir. Bu enfeksiyonlar yıllarca devam edebilir ve siroz olarak bilinen karaciğer iltihabına ve yara izine yol açabilir ve bu da HCC gelişme riskini önemli ölçüde artırır.

 2. Siroz: Siroz, genellikle kronik viral hepatit, aşırı alkol tüketimi, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve bazı metabolik durumlar gibi çeşitli faktörlerin neden olduğu ilerlemiş karaciğer skarlaşmasıdır. Siroz karaciğer fonksiyonunu bozar ve HCC'ye ilerleyebilir.

 3. Aşırı Alkol Tüketimi: Uzun süreli ve ağır alkol tüketimi karaciğer hücrelerine zarar verebilir ve siroza yol açabilir. Karaciğer Kanseri Tedavisi HCC için bağımsız bir risk faktörüdür. Aşırı alkol alımını kronik viral hepatitle birleştirmek riski daha da artırır.

 4. Alkolsüz Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD): NAFLD, sıklıkla obezite ve metabolik sendromla ilişkili olan, karaciğerde yağ birikmesiyle karakterize bir durumdur. Daha şiddetli şekli olan alkolsüz steatohepatit (NASH), Karaciğer Kanseri Tedavisi siroza ilerleyebilir ve ardından karaciğer kanseri riskini artırabilir.

 5. Aflatoksin Maruziyeti: Aflatoksinler, yer fıstığı, mısır ve pirinç gibi mahsulleri kirletebilen küflerin ürettiği toksinlerdir. Gıda depolama koşullarının kötü olduğu bölgelerde yaygın olarak bulunan aflatoksinlere uzun süre maruz kalmak, karaciğer kanseri riskini artırabilir.

Karaciğer Kanseri Prosedürü

Karaciğer kanseri, özellikle hepatoselüler karsinom (HCC), Karaciğer Kanseri Tedavisine sıklıkla kapsamlı bir yaklaşım gerektiren zorlu bir hastalıktır. Tedavi seçimi, kanserin evresi, hastanın genel sağlık durumu ve karaciğer fonksiyonunun derecesi gibi faktörlere göre belirlenir.

Karaciğer kanseri için karaciğer kanseri tedavi prosedürlerine ayrıntılı bir bakış:

 1. Cerrahi:

  • Hepatektomi: Tümörü içeren karaciğerin bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması. Erken evre HCC ve yeterli karaciğer fonksiyonu durumlarında bu prosedür tedavi edici olabilir.
  • Karaciğer Nakli: Yaygın karaciğer hastalığı olan ve uygun adaylara karaciğer nakli önerilebilir. Karaciğerin tamamının sağlıklı bir donör karaciğeriyle değiştirilmesini içerir.
  • Ablasyon: Çeşitli minimal invaziv teknikler kanserli karaciğer dokusunu yok edebilir. Buna radyofrekans ablasyonu, mikrodalga ablasyonu ve etanol enjeksiyonu dahildir.
 2. Kemoterapi:

  • Sistemik kemoterapi genellikle ilerlemiş HCC için ayrılmıştır. Sorafenib ve lenvatinib gibi ağızdan alınan ilaçların yanı sıra intravenöz kemoterapi ajanları da kullanılabilir.
 3. Hedefe Yönelik Tedavi:

  • Sorafenib ve regorafenib gibi hedefe yönelik tedavi ilaçları, tümör büyümesinde rol oynayan spesifik yolları bloke etmeyi amaçlamaktadır. İlerlemiş HCC vakalarında veya Karaciğer Kanseri Tedavisi ameliyatı geçiremeyecek durumda olanlarda kullanılırlar.
 4. İmmünoterapi:

  • Nivolumab ve pembrolizumab gibi immünoterapi, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini hedeflemesi ve saldırması için uyarır. HCC için yeni ortaya çıkan bir Karaciğer Kanseri Tedavisi seçeneğidir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Kan kanseri

Meme kanseri

Kolon kanseri

;

Hindistan'da Kök Hücre Nakli

Hindistan'da uygun fiyatlı bir kök hücre nakli mi arıyorsunuz? Bu yazımızda pr...

Devamı ...

Gine'den Hindistan'a tıbbi vize

Bazen "medikal seyahat", "sağlık turizmi" anlamında da kullanılan "medikal turizm" tabiri...

Devamı ...

Dubai'de Rinoplasti Maliyeti

Rinoplasti genel olarak "burun estetiği" olarak adlandırılır. Burnunuz ameliyatla yeniden şekillendirilecek...

Devamı ...