+ 918376837285 [email protected]

Endokrinoloji

Endokrinoloji, çeşitli vücut fonksiyonlarını düzenleyen hormonları üreten bezleri içeren endokrin sisteminin incelenmesi ve yönetimiyle ilgilenen daldır. Endokrinologlar diyabet, tiroid bozuklukları, hormonal dengesizlikler ve adrenal sorunlar gibi çok çeşitli endokrin bozukluklarını teşhis eder ve tedavi eder. Hormon dengesini yeniden sağlamak, semptomları azaltmak ve genel sağlığı iyileştirmek için teşhis testleri ve gelişmiş tedaviler kullanırlar. 

Randevu Alın

Endokrinoloji Hakkında

Endokrinoloji, vücudunuzdaki hormonları kontrol eden endokrin sistemiyle ilgilenen bir tıp dalıdır. Endokrin sistemi, çok sayıda vücut fonksiyonunu düzenleyen hormonlar üreten bezlerden oluşur. Endokrinologlar çok çeşitli endokrin durumlarını ele almak üzere eğitilmişlerdir ve işte başlıca endokrinoloji türlerinden bazıları:

 1. Diyabet ve Metabolizma:

Diyabet, kan şekerinin (glikoz) düzenlenmesini içeren endokrinolojinin ortak bir odak noktasıdır. Endokrinologlar hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabeti yöneterek hastaların kan şekeri düzeylerini takip etmelerine, insülin veya diğer ilaçları reçete etmelerine ve yaşam tarzı rehberliği sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca diyabetin kalbi, böbrekleri, gözleri ve sinirleri etkileyen komplikasyonlarını da yönetirler.

1. Tiroid Bozuklukları:

Hipotiroidizm (az aktif tiroid) ve hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) gibi tiroid rahatsızlıkları sıklıkla endokrinologlar tarafından ele alınır. Hormonal dengeyi yeniden sağlamak için tiroid hormonu replasman tedavisi veya antitiroid ilaçları reçete ederler.

2. Böbreküstü Bezi Bozuklukları:

Adrenal bezler, strese tepki vermek ve elektrolit dengesini korumak için çok önemli olan kortizol ve aldosteron gibi hormonları üretir. Endokrinologlar Cushing sendromu, Addison hastalığı ve adrenal tümörler gibi durumları sıklıkla ilaç tedavisini de içerecek şekilde tedavi ederler.

3. Hipofiz ve Hipotalamus Bozuklukları:

Hipofiz bezi ve hipotalamustaki çeşitli bozukluklar, çeşitli hormonal fonksiyonları etkileyebilir. Endokrinologlar akromegali, devasalık ve hipofiz tümörleri gibi durumları genellikle ameliyat veya ilaç yoluyla yönetir.

4. Üreme Endokrinolojisi:

Bu alt uzmanlık doğurganlık, menstruasyon ve üreme sağlığı ile ilgili hormonal sorunları ele alır. Endokrinologlar polikistik over sendromu (PCOS), kısırlık ve ergenliği etkileyen hormonal dengesizlikler gibi durumların tedavisini sağlar.

5. Kemik ve Kalsiyum Bozuklukları:

Osteoporoz ve hiperparatiroidizm gibi kalsiyum metabolizması ve kemik sağlığı ile ilgili bozukluklar endokrinolojinin ilgi alanına girmektedir. Tedavi ilaçları, diyet değişikliklerini ve takviyeleri içerebilir.

3. Lipid Bozuklukları:

Endokrinologlar, yüksek kolesterol ve trigliseritler de dahil olmak üzere lipid bozukluklarını yönetir. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri reçete ederler.

4. Pediatrik Endokrinoloji:

Pediatrik endokrinologlar, çocuklarda ve ergenlerde endokrin bozukluklarının teşhis ve tedavisine odaklanır. Buna büyüme bozuklukları, diyabet, tiroid sorunları ve daha fazlası dahil olabilir.

Endokrinoloji Prosedürü

Endokrinolojideki tedavi prosedürü tipik olarak endokrin sistem bozukluklarının etkili bir şekilde teşhis edilmesini ve yönetilmesini amaçlayan bir dizi adımı içerir.

Endokrinolojide tedavi için genel prosedüre genel bir bakış:

 1. Tanı:

  • Süreç, hastanın tıbbi geçmişinin, semptomlarının ve fizik muayenesinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesiyle başlar. Teşhisi doğrulamak için hormon seviyesi ölçümleri, görüntüleme çalışmaları (örn. ultrason, BT taramaları, MRI) ve biyopsiler gibi spesifik kan testleri ve teşhis prosedürleri istenebilir. 
 2. Altta Gelen Nedenlerin Belirlenmesi:

  • Bozukluk belirlendikten sonra endokrinolog altta yatan nedenleri belirlemek için çalışır. Örneğin diyabette neden otoimmün olabilir (Tip 1) veya yaşam tarzı ve obeziteyle ilişkili olabilir (Tip 2).
  • Temel nedeni belirlemek, hedefe yönelik bir tedavi planı geliştirmek için çok önemlidir.
 3. İlaç Yönetimi:

  • İlaçlar endokrin bozuklukların tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. İlacın türü ve dozajı spesifik duruma bağlı olacaktır.
  • Örneğin, diyabetli hastalara kan şekeri seviyelerini düzenlemek için insülin, oral hipoglisemik ajanlar veya başka ilaçlar reçete edilebilir. Tiroid bozukluğu olan bireyler tiroid hormonu replasman tedavisi alabilir.
 4. Hormon Replasman Tedavisi:

  • Hormon eksikliği durumunda sıklıkla hormon replasman tedavisine başvurulur. Örneğin, hipotiroidizmi olan bireyler sentetik tiroid hormonları alırken, hormon dengesizlikleri veya eksiklikleri olan kişiler dengeyi yeniden sağlamak için replasman hormonları alabilirler.
 5. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

  • Endokrinologlar tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilecek yaşam tarzı değişikliklerinin altını çiziyor. Buna diyet değişiklikleri, egzersiz rejimleri ve kilo yönetimi programları dahildir.
  • Diyabet gibi rahatsızlıkları olan hastaların kan şekeri seviyelerini düzenli olarak izlemeleri ve tedavi planlarına uygun diyet seçimleri yapmaları teşvik edilmektedir.
 6. Düzenli İzleme ve Takip:

  • Hastaların tedaviye yanıtlarını değerlendirmek, gerekirse ilaç dozlarını ayarlamak ve olası yan etkileri veya komplikasyonları izlemek için düzenli takip randevuları planlanır.
  • İzleme, tekrarlanan kan testlerini, görüntüleme çalışmalarını ve diğer teşhis araçlarını içerebilir.
 7. Cerrahi Müdahaleler:

  • Bazı durumlarda endokrin bozuklukların tedavisi için cerrahi müdahaleler gerekebilmektedir. Örneğin tiroid nodülü veya tümörü olan bireylerin tiroid ameliyatına ihtiyacı olabilir. Adrenal tümörleri olan hastalar adrenal bez ameliyatı gerektirebilir.
 8. Diğer Uzmanlarla İşbirliği:

  • Durumun karmaşıklığına bağlı olarak endokrinologlar, kapsamlı bakım sağlamak için cerrahlar, radyologlar veya onkologlar gibi diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yapabilir.
 9. Hasta Eğitimi ve Öz Yönetim:

  • Hasta eğitimi endokrin tedavisinin çok önemli bir yönüdür. Endokrinologlar hastaları durumları, tedavi seçenekleri ve öz yönetim stratejileri hakkında eğitir.
  • Hastaların tedavi planlarına bağlı kalarak ve gerektiğinde yardım isteyerek bakımlarına aktif olarak katılmaları teşvik edilir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Organ nakli

Hindistan'da Kardiyoloji Tedavisi

Kardiyoloji Tedavisi

;

Dubai'de Lazer Epilasyon

Haftada iki kez vücudunuzdaki tüyleri ağdalamaktan veya kötü etkisi olan tüy dökücü kremler kullanmaktan sıkıldıysanız...

Devamı ...

Akut Lenfositik Lösemide Kemoterapi

Akut lenfositik lösemiye (ALL) aynı zamanda akut lenfoblastik lösemi de denir. “Akut” şu anlama geliyor...

Devamı ...

Hindistan'da Kök Hücre Nakli

Sağlık sektöründeki son gelişmeler dünya çapında milyonlarca hastaya umut verdi. S...

Devamı ...