+ 918376837285 [email protected]

Karaciğer Hemanjiyomu

Karaciğer hemanjiyomu kanserli olmayan ve karaciğerin iç kısmında yer alan kan damarı kümelerinden oluşan bir tümördür. Çoğunlukla fark edilmeden kalır ve hiçbir belirti veya semptom göstermez. Semptomlar ortaya çıktığında bulantı, karın dolgunluğu veya her ikisini birden içerebilir. Karaciğer hemanjiyomları genellikle ek hastalıklar için görüntüleme kullanılarak yapılan testler sırasında tesadüfen keşfedilir. Karaciğer hemanjiyomlarının genellikle semptom veya sorun yaratmadığı sürece tedavi edilmesine gerek yoktur. Nadir durumlarda, tümör büyükse veya sorun yaratıyorsa, tedavi seçenekleri olarak ameliyatla çıkarılması, embolizasyon veya ilaç tedavisi araştırılabilir. Bununla birlikte, bu tümörler genellikle iyi huylu olarak kabul edilir ve kansere dönüşme şansı minimum düzeydedir.

Randevu Alın

Karaciğer Hemanjiyomu Hakkında

Semptomlar: Karaciğer hemanjiyomlarının sıklıkla hiçbir semptomu yoktur ve yalnızca diğer hastalıklara yönelik görüntüleme çalışmaları sırasında tesadüfen bulunurlar. Semptomlar ortaya çıkarsa, midenin sağ üst kısmında rahatsızlık, bulantı ve karın ağrısını içerebilir.

Nedenler: Karaciğer hemanjiyomlarının net olmayan kesin bir nedeni vardır. Konjenital oldukları, yani doğumdan itibaren var oldukları ve fetüslerdeki kan damarlarının oluşumundaki anormalliklerle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Tedavi: Karaciğer hemanjiyomlarının genellikle tedavi edilmesine gerek yoktur. Genellikle herhangi bir değişikliğe dikkat etmeniz ve ortaya çıkan semptomları yönetmeniz önerilir. Bununla birlikte tedavi seçenekleri arasında tümörü küçültmeye yönelik ilaç tedavisi, tümöre kan akışını önlemek için embolizasyon veya nadir durumlarda, tümörün önemli semptomlara veya yırtılma veya kanama gibi sonuçlara yol açması durumunda cerrahi eksizyon yer alabilir.

Karaciğer Hemanjiyomu Prosedürü

Tanı ve Değerlendirme: Hepatik hemanjiyomun varlığını belirlemek ve boyutunu, konumunu ve özelliklerini değerlendirmek için hastaya MRI, CT taraması veya ultrason gibi görüntüleme testleri yapılır.

İzleme ve Gözlem: Karaciğer hemanjiyomu küçükse, asemptomatikse ve herhangi bir sorun yaratmıyorsa, tümörün boyutunda veya görünümünde herhangi bir değişiklik olup olmadığını izlemek için hastada sık sık görüntüleme incelemeleri yapılabilir.

Semptomatik Yönetim: Ağrı kesiciler veya steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi ilaçlar, nedenin hepatik hemanjiyom olması durumunda ağrı veya rahatsızlık gibi semptomları azaltmak için kullanılabilir.

Embolizasyon: Bu prosedür, daha büyük hepatik hemanjiyomlar veya ciddi semptomlara veya sonuçlara yol açan hepatik hemanjiyomlar için dikkate alınabilir. Hemanjiomu azaltmak veya stabilize etmek için, tümörü besleyen kan damarlarına kan akışını kesecek bir kimyasal enjekte edilir.

Cerrahi rezeksiyon: Az sayıda vakada, karaciğer hemanjiyomunun büyük olması, önemli semptomlara neden olması veya yırtılma veya kanama riski taşıması durumunda tümörün cerrahi rezeksiyonu önerilebilir. Bu tedavi sırasında karaciğerin hemanjiom içeren kısmı çıkarılır.

Karaciğer Nakli: Karaciğer nakli, karaciğer hemanjiomunun büyük olduğu, önemli semptomlara veya sonuçlara yol açtığı veya malignite endişesi olduğu durumlarda düşünülebilecek nadir bir tedavi seçeneğidir.

Takip Bakımı: Hastanın, karaciğer hemanjiyomu için herhangi bir prosedür veya müdahale sonrasında iyileşmesini takip etmek, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve herhangi bir komplikasyon veya nüksü tespit etmek için sağlık uzmanlarıyla rutin takip randevuları planlaması gerekir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Pulmoner Fibroz

Pulmoner Fibroz

Karaciğer Sirozu Tedavisi

Karaciğer Sirozu Tedavisi

Hepatit B Tedavisi

Hepatit B Tedavisi

;

Miyokard Köprüsünün Parçalanması Belirtileri: Hastalar İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Kalp sorunları dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve birçok rahatsızlıktan biri. Bu önemli olabilir...

Devamı ...

Vajinal Kanseri Anlamak: Türleri, Nedenleri ve Tanısı

Vajinal kanser, farklı jinekolojik kanserlerle karşılaştırıldığında çok daha az sıra dışı olmasına rağmen...

Devamı ...

Rahim Ağzı Kanseri Türlerini Anlamak: Kapsamlı Bir Kılavuz

Rahim ağzı kanseri uluslararası alanda kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Rahim ağzı kanseri bir...

Devamı ...