+ 918376837285 [email protected]

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanseri – mide kanseri, midede gelişen bir kanser türüdür. Nispeten nadir görülen bir kanser türüdür, ancak agresif olabilir ve sonraki aşamalarında tedavisi zor olabilir. Mide kanserinin belirtileri arasında karın ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik ve az miktarda yiyecek yedikten sonra doyma hissi sayılabilir. Mide kanseri için risk faktörleri arasında ailede hastalık öyküsü, tütsülenmiş veya salamura yiyeceklerden zengin beslenme ve Helicobacter pylori bakterisinin enfeksiyonu yer alır. Mide Kanseri Mide kanseri için tedavi seçenekleri arasında ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi ve hedefe yönelik tedavi yer alabilir. Mide kanserinin prognozunu iyileştirmek için düzenli taramalar ve erken teşhis önemlidir.

Randevu Alın

Mide Kanseri Hakkında

Mide kanserinin ana tedavisi genellikle ameliyattır ve midenin bir kısmının veya tamamının yanı sıra yakındaki lenf düğümleri ve dokuların çıkarılmasını da içerebilir. Kemoterapi ve radyasyon terapisi, kanser hücrelerini yok etmek ve kanserin yayılmasını önlemek için ameliyattan önce veya sonra kullanılabilir. Hedefe yönelik terapi, kanser hücrelerindeki belirli proteinleri veya genleri hedef alarak bunların büyümesini ve yayılmasını durduran ilaçları kullanır.

Mide Kanseri Tedavi Türleri

Mide kanseri olarak da bilinen mide kanseri, kanserin ortaya çıktığı midedeki spesifik hücrelere ve bölgelere göre çeşitli tiplere ayrılabilir. İki ana tür şunlardır:

 • Adenokarsinom:

  • Adenokarsinom, mide kanserinin en yaygın türüdür ve vakaların yaklaşık %90-95'ini oluşturur.
  • Mide zarının mukus ve sindirim enzimleri üreten glandüler hücrelerinden kaynaklanır.
  • Adenokarsinom ayrıca bağırsak tipi ve yaygın tip dahil olmak üzere her biri kendine has özelliklere sahip olan alt tiplere ayrılabilir.
 • Lenfoma:

  • Mide lenfoması, mide duvarının lenfatik dokusunda başlayan bir kanser türüdür.
  • Nispeten nadirdir ve sıklıkla bağışıklık sisteminin B hücrelerini içerir.
  • Mide Kanseri Tedavisi kemoterapi, radyasyon terapisi veya immünoterapiyi içerebilir.

Bu birincil türlere ek olarak, daha az yaygın olan başka mide kanseri türleri de vardır:

 • Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST):

  • GIST'ler, Mide Kanseri Tedavisinin bağ dokusunda (stroma) gelişen tümörlerdir.
  • Teknik olarak geleneksel anlamda bir mide kanseri olmasa da GIST'ler midede meydana gelebilir ve bazı kanser özellikleri sergileyebilir.
 • Karsinoid Tümörler:

  • Bu nadir tümörler midenin hormon üreten hücrelerinde başlar.
  • Genellikle yavaş büyürler ve ileri bir aşamaya ulaşana kadar fark edilebilir semptomlara neden olmayabilirler.

Mide Kanserinin Belirtileri

Mide kanseri belirtileri, tümörün evresine ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Erken evre mide kanseri fark edilebilir semptomlara neden olmayabilir, bu nedenle erken teşhis için düzenli kontroller ve taramalar çok önemlidir. İşte mide kanseriyle ilişkili altı yaygın semptom:

 • Hazımsızlık ve Rahatsızlık: Kalıcı hazımsızlık, şişkinlik ve üst karın bölgesinde rahatsızlık erken belirtilerdir. Bu semptomlar sıklıkla yaygın sindirim sorunlarıyla karıştırılır ancak zamanla devam edebilir.

 • Açıklanamayan Kilo Kaybı: Belirgin ve kasıtsız kilo kaybı endişe verici bir semptom olabilir. Kanser ilerledikçe ve yeme ve yiyecekleri sindirme yeteneğini etkilediğinde ortaya çıkabilir.

 • İştah kaybı: İştahta ani ve kalıcı bir azalma yaygındır. Tümör büyüdükçe az miktarda yiyecek tüketildikten sonra bile tokluk hissine yol açabilir.

 • Karın ağrısı: Özellikle üst karın bölgesinde donuk, ağrılı veya keskin karın ağrısı, ilerlemiş mide kanserinin belirtisi olabilir. Tümör büyüdükçe ve yakındaki dokuları istila ettikçe ağrı daha şiddetli hale gelebilir.

 • Mide bulantısı ve kusma: Bazen kan içeren, devam eden bulantı ve kusma endişe verici semptomlardır. Bu, tümörün neden olduğu tıkanıklıklardan veya mide zarının tahrişinden kaynaklanabilir.

 • Dışkıda veya Kusmukta Kan: Mide-bağırsak kanaması dışkıda (siyah, katran rengi dışkı) veya kusmukta kan bulunmasına neden olabilir ve sıklıkla koyu renkli, kahve telvesi benzeri bir malzeme olarak görünür. Bu ileri evrelerde daha sık görülür.

Mide Kanserinin Nedenleri

Mide kanseri olarak da bilinen mide kanseri, çok faktörlü nedenleri olan karmaşık bir hastalıktır. Kesin mekanizmalar tam olarak anlaşılmamasına rağmen çeşitli risk faktörleri ve katkıda bulunan faktörler tanımlanmıştır. İşte mide kanserinin nedenlerini açıklayan altı önemli nokta:

 • Helicobacter pylori Enfeksiyonu:

  • Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisinin neden olduğu enfeksiyon, mide kanseri için birincil risk faktörlerinden biridir.
  • H. pylori mide astarını kolonize ederek kronik inflamasyona yol açar ve özellikle mide astarında (non-kardia) mide kanseri gelişme riskini artırır.
  • H. pylori'nin antibiyotiklerle yok edilmesi, Mide Kanseri Tedavisi gelişme riskini azaltabilir.
 • Diyet Faktörleri:

  • Diyet seçimleri mide kanseri riskinde önemli bir rol oynamaktadır. Aşırı tuz tüketimi mide zarına zarar verebileceğinden, tuz oranı yüksek diyetler, tuzla korunmuş gıdalar ve salamura sebzeler yüksek riskle ilişkilidir.
  • Nitrat ve nitrit içeren işlenmiş ve kırmızı etlerin büyük miktarlarda tüketilmesi de riski artırabilir.
  • Bunun tersine, meyve ve sebzelerden, özellikle de C ve E vitaminleri gibi antioksidanları içerenlerden zengin bir beslenme, riski azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Tütün ve Alkol Kullanımı:

  • Sigara ve aşırı alkol tüketimi mide kanseri tedavisi için bilinen risk faktörleridir. Her iki madde de mide zarına zarar verebilir ve kansere yatkınlığı artırabilir.
  • Sigarayı bırakmak ve alkol alımını azaltmak riski azaltabilir.
 • Aile Tarihi ve Genetiği:

  • Ailede mide kanseri öyküsü, bireyin riskini artırabilir ve bu da potansiyel bir genetik yatkınlığa işaret eder.
  • Kalıtsal yaygın mide kanseri (HDGC) sendromuyla ilişkili olanlar gibi spesifik genetik mutasyonlar, hastalığın gelişme olasılığını önemli ölçüde artırabilir.
 • Kronik gastrit:

  • Mide zarının kronik iltihabı (kronik gastrit), Mide Kanseri Tedavisi riskinin artmasıyla ilişkilidir.
  • Kronik gastrit, H. pylori enfeksiyonu, otoimmün durumlar ve diğer çevresel maruziyetler gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
 • Çevresel ve Mesleki Etkiler:

  • Asbest, kömür tozu ve metal işlemeden kaynaklanan dumanlar gibi belirli çevresel ve mesleki tehlikelere maruz kalmak, özellikle uzun süreli veya yüksek düzeyde maruz kalan kişiler arasında mide kanseri riskinin artmasına katkıda bulunabilir.

Mide Kanseri Prosedürü

Mide kanseri tedavisi tipik olarak kanserin evresine, konumuna ve ayrıca hastanın genel sağlığına bağlıdır. Mide Kanseri Mide kanseri için tedavi seçenekleri arasında ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi ve hedefe yönelik tedavi yer alabilir.

Mide kanseri olarak da bilinen mide kanseri, kanserin evresine, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak çeşitli terapilerin kombinasyonuyla tedavi edilir. Mide Kanseri Tedavi planı, genellikle onkologlar ve cerrahlardan oluşan bir sağlık ekibi tarafından belirlenir. Mide kanseri tedavi prosedürlerine genel bir bakış:

 • cerrahlık:

  • Kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılması, özellikle erken evrelerde mide kanserinin birincil tedavisidir. Ameliyatın kapsamı tümörün boyutuna, konumuna ve yakındaki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığına bağlıdır.
  • Prosedürler subtotal gastrektomiyi (midenin bir kısmının çıkarılması) veya total gastrektomiyi (midenin tamamen çıkarılması) içerebilir. Bölgedeki lenf düğümleri de çıkarılabilir.
  • İlerlemiş mide kanseri olan bazı hastalarda, kanser tamamen ortadan kaldırılamasa bile semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için palyatif cerrahi yapılabilir.
 • Kemoterapi:

  • Kemoterapide kanser hücrelerini hedeflemek ve yok etmek için güçlü ilaçlar kullanılır. Tümörü küçültmek, kalan kanser hücrelerini öldürmek veya tekrarlama riskini azaltmak için ameliyattan önce veya sonra uygulanabilir.
  • İlerlemiş veya metastatik vakalarda kemoterapi, kanserin ilerlemesini yavaşlatmaya, semptomları hafifletmeye ve hayatta kalma süresini uzatmaya yardımcı olabilir.
 • Radyasyon tedavisi:

  • Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini hedeflemek ve öldürmek için yüksek enerjili X ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanır. Ameliyattan önce tümörü küçültmek için veya ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini yok etmek için kullanılabilir.
  • Bazı durumlarda radyasyon tedavisi, daha fazla etkinlik sağlamak için kemoterapi (kemoradyasyon) ile birleştirilir.
 • Hedefli Terapi:

  • Hedefe yönelik tedaviler, Mide Kanseri Tedavisi için kanser hücrelerinin spesifik moleküler ve genetik özelliklerine odaklanır. Mide kanseri için HER2 pozitif tümörleri hedef alan trastuzumab gibi ilaçlar kullanılabilir.
  • Bu tedaviler genellikle diğer Mide Kanseri Tedavileri başarılı olmadığında kullanılır ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasına yardımcı olabilirler.
 • immünoterapi:

  • Kontrol noktası inhibitörleri gibi immünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıma ve onlara saldırma yeteneğini artırabilir.
  • Şu anda, özellikle ilerlemiş vakalarda mide kanseri için potansiyel bir tedavi olarak araştırılmaktadır.
 • Palyatif bakım:

  • Palyatif bakım, ilerlemiş mide kanseri olan hastaların semptomlarından kurtulmayı ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Ağrıyı yönetmeye, Mide Kanseri Tedavisinin yan etkilerini ele almaya ve duygusal ve psikolojik destek sunmaya odaklanır.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Kan kanseri

Meme kanseri

Kolon kanseri

;

Hindistan'da Kök Hücre Nakli

Hindistan'da uygun fiyatlı bir kök hücre nakli mi arıyorsunuz? Bu yazımızda pr...

Devamı ...

Gine'den Hindistan'a tıbbi vize

Bazen "medikal seyahat", "sağlık turizmi" anlamında da kullanılan "medikal turizm" tabiri...

Devamı ...

Dubai'de Rinoplasti Maliyeti

Rinoplasti genel olarak "burun estetiği" olarak adlandırılır. Burnunuz ameliyatla yeniden şekillendirilecek...

Devamı ...