+ 918376837285 [email protected]

Patent Ductus Arteriosus Cihazı Kapatma

Patent duktus arteriyozus (PDA) cihazının kapatılması olarak adlandırılan minimal invazif bir prosedür, patent duktus arteriyozus olarak bilinen konjenital kalp anormalliğini düzeltmek için kullanılır. Bu bozukluk, doğumdan hemen sonra kapanması gereken kan damarı olan duktus arteriosus'un açık kalmasına neden olarak akciğer atardamarı ile kalbin aortu arasında düzensiz kan akışına neden olur. PDA cihazının kapatılması, bir kateterin genellikle kasıktaki bir kan atardamarına yerleştirilerek kalbe yönlendirilmesini gerektirir. Açık duktus arteriozus daha sonra normal kan akışının geri dönmesini sağlamak için bobin veya tıkaç gibi özel bir cihazla kapatılır. İşlem floroskopi teknolojisinin sağladığı gözetim altında lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için kalp ameliyatına gerek kalmıyor. PDA cihazı kapatma işlemi, cerrahi kapatmayla karşılaştırıldığında daha düşük komplikasyon riskine sahiptir, genellikle güvenli ve başarılıdır ve daha az iyileşme süresi gerektirir. Semptomatik veya büyük PDA'sı olan yenidoğan, çocuk ve yetişkinlerde enfektif endokardit, pulmoner hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi sonuçlardan kaçınmak için sıklıkla yapılır.

Randevu Alın

Patent Ductus Arteriosus Cihazı Kapatma Hakkında

Patent Ductus Arteriosus Cihazı Kapanma Belirtileri: Patent duktus arteriyozus (PDA) cihazının kapatılması, semptomları doğrudan yönetmek yerine, konjenital bir kalp anormalliğini tedavi eder. Ancak açık duktus arteriosus belirtilerine yanıt olarak müdahale gerekebilir. Kalpte üfürüm, hızlı nefes alma ve kalp atış hızının artması yaygın belirtilerdir. Bebeklerde yetersiz beslenme, yetersiz kilo alımı ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı artan hassasiyet de ortaya çıkabilir. Ağır durumlarda, bazı kişilerde kalp yetmezliği, bitkinlik veya nefes almada zorluk belirtileri görülebilir. Bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa, derhal bir tıp uzmanı tarafından değerlendirilmeniz zorunludur çünkü acil tedavi ve teşhis, sonuçları iyileştirirken komplikasyonları da azaltabilir. Semptomları olan veya büyük PDA'ları olan kişiler için, sorunları önlemek ve kalp fonksiyonunu normale döndürmek amacıyla genellikle PDA cihazının kapatılması önerilir.

Patent Ductus Arteriosus Cihazı Kapanma Nedenleri: Patent duktus arteriyozus (PDA), fetal gelişim sırasında gelişen kalıtsal bir kalp kusuru olduğundan, PDA cihazının kapanmasının nedenleri, durumun gerçek büyümesiyle bağlantılı değildir. Aortu pulmoner arterlere bağlayan kan damarı olan duktus arteriosus, doğumdan sonra anormal şekilde devam eder. Prosedür bunun yerine PDA'nın etkilerini gidermek için gerçekleştirilir. Bu ısrar, kalbin ana arterleri arasında düzensiz kan akışına neden olabilir; bu durum, bebeklerde hızlı nefes alma, yetersiz beslenme ve kalpte üfürüm gibi semptomlarla kendini gösterebilir. PDA cihazının kapatılması, anormal kan akışını onarmak amacıyla açık duktus arteriyozusun kapatılması için kateter bazlı bir cihazın (sarmal veya tıkaç gibi) yerleştirilmesini içerir.

Patent Ductus Arteriosus Cihazı Kapatma Çözümleri: Patent duktus arteriyozus (PDA) cihazının kapatılması, semptomları hemen tedavi etmek yerine, doğuştan kalp anormalliğini düzeltmek için tasarlanmış düzeltici bir prosedürdür. Aort ve pulmoner arterleri birbirine bağlayan kan kanalı olan duktus arteriozus, düzensiz kan akışına ve kalpte uğultu ve hızlı nefes alma gibi semptomlara neden olabilen tıbbi bir durum olan PDA'da doğumdan sonra açık kalabilir. Arteriyozus açıklığını kapatmak ve düzenli kan akışını yeniden sağlamak için, kalbe yönlendirilen bir kan damarına bir kateter yerleştirilir ve onu kapatmak için bir cihaz yerleştirilir. Komplikasyonları önlemek ve etkili yönetimi garanti altına almak için, operasyon PDA'nın altında yatan nedeni hedef alsa bile semptomları veya büyük PDA'ları olan kişilerin bir tıp uzmanı tarafından hızlı bir değerlendirmeden geçirilmesi çok önemlidir.

Patent Ductus Arteriosus Cihazı Kapatma Prosedürü

Patent duktus arteriozus Cihazı Kapatma Prosedürünün (PDA) nihai kapatılmasında aşağıdaki adımlar yer alır:

Ameliyat Öncesi Değerlendirme: Cihazın kapatılmasına adaylığı değerlendirmek ve PDA'nın boyutunu ve yerini belirlemek için hasta, tıbbi kayıtlarının gözden geçirilmesini, fizik muayeneyi ve ekokardiyografi ve kalp kateterizasyonu gibi teşhis prosedürlerini içeren kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Anestezi: Ameliyat boyunca hastanın bilincinin kapalı olmasını ve rahatsızlık duymamasını sağlamak için genel anestezi uygulanır. 

erişim: Kasıkta küçük bir kesi yapılır ve kateter adı verilen bir tüp, kan sağlayan bir damarın (tipik olarak damar veya femoral arter) içine sokulur. 

Kılavuz Telin Yerleştirilmesi: Kılavuz teli PDA'ya yaklaştırmak için, telin bir kateter içinden ilerletilmesi ve floroskopik kılavuzluk altında kalbe yönlendirilmesi gerekir. 

Cihaz Dağıtımı: Tüpün içinden bir bobin veya tıkaç veya benzer özel kapatma cihazı sokulur ve PDA bölgesine yerleştirilir. Cihaz, uygun şekilde konumlandırıldıktan sonra PDA'yı kapatmak ve aort ile pulmoner arterler arasındaki anormal kan akışını durdurmak için yerine yerleştirilir. 

Onayla: PDA'nın uygun şekilde kapatılmasını ve tutarlı kan akışını sağlamak amacıyla, cihazın yerleşimini ve stabilitesini kontrol etmek amacıyla floroskopi ve ekokardiyografi gibi görüntüleme teknikleri kullanılır. 

Kapanış: Kateter çıkarılır ve PDA'nın başarılı bir şekilde kapandığı doğrulandıktan sonra kanamayı durdurmak için kasık bölgesine hafif bir basınç uygulanır. Bundan sonra kesiyi kapatmak için yapışkan şeritler veya dikişler kullanılır. 


Stabiliteyi garanti altına almak ve herhangi bir sorunu tespit etmek amacıyla, ameliyat sonrası bakım genellikle birkaç saat boyunca hastanın durumuna dikkat etmeyi içerir. Ameliyattan sonra hastaların büyük çoğunluğu birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilmektedir. Cihazın kapatılmasının başarısını değerlendirmek ve olası sorunlara dikkat etmek amacıyla düzenli kontrol randevuları planlanır. Bir bütün olarak ele alındığında PDA cihazının kapatılması, PDA'ların kapatılması ve kalp fonksiyonunun normale döndürülmesi için daha az müdahaleci ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Kalp ameliyatı

Kalp ameliyatı

Fetal Kardiyoloji

Fetal Kardiyoloji

;

Yetişkinlerde Atopik Dermatiti Anlamak: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Normalde egzama olarak bilinen atopik dermatit, tipik olarak sürekli inflamatuar bir cilt durumudur...

Devamı ...

Miyokard Köprüsünün Parçalanması Belirtileri: Hastalar İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Kalp sorunları dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve birçok rahatsızlıktan biri. Bu önemli olabilir...

Devamı ...

Vajinal Kanseri Anlamak: Türleri, Nedenleri ve Tanısı

Vajinal kanser, farklı jinekolojik kanserlerle karşılaştırıldığında çok daha az sıra dışı olmasına rağmen...

Devamı ...